The Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In

The Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In

The Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname

De deelnemer aan de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In is in bezit van een geldig rijbewijs en kan dit indien gevraagd tonen. De organisatoren, officials, medewerkers en sponsors van de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In zijn tegenover de deelnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelneming aan het evenement mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid

De deelnemer aan de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In en de daaraan verbonden activiteiten, dient er voor te zorgen dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade, waartoe het gebruik van het voertuig tijdens de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In en de daaraan verbonden activiteiten kan leiden, is gedekt door een verzekering overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WA verzekering) en een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP), voor zover deze al niet valt onder de verplichtingen op grond van de hiervoor genoemde Wet. Indien de deelnemer in een zakelijke hoedanigheid aan de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In deelneemt, dient hij een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

• De organisatie behoudt zich het recht personen en voertuigen te weigeren.
• U betreedt het terrein op eigen risico.
• Aan de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In is op generlei wijze een tijds- of competitie-element verbonden.
• Ga niet onbeheerst rondscheuren; gebruik je verstand.
• De snelheid dient aangepast te zijn aan het evenement, dus stapvoets.
• Gelieve op een normale manier gebruik te maken van het Parkingterrein. U maakt gebruik van het terrein van een ander en niet van uzelf.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal aan/van uw bezittingen.
• Bij lekkage aan uw voertuig dient u dit per direct op te vangen.
• Voor de Parking geldt: het is een tentoonstelling van uw voertuig. Probeer het met elkaar gezellig en leuk te houden.
• Club uitingen worden niet en in geen enkele vorm toegestaan. Deelnemers kunnen uitgesloten worden, mocht dit geconstateerd worden.
• Deelnemers kunnen enkel deelnemen aan de Rock ’n Rollin’ Gearhead Ride In met een voertuig wat geregistreerd staat op zijn of haar eigen naam.